• ENERGJIA DHE BURIMET NATYRORE

ENERGJIA DHE BURIMET NATYRORE

I gjithë sektori energjitik në Kosovë është duke pësuar ndryshimeve të mëdha. Decentralizimi i prodhimit, rritja e pjesës së tregut të energjisë së rinovueshme, presioni i kostove të larta, liberalizimi i tregut dhe objektivat ambicioze të ndryshimeve klimatike janë arsyet kryesore të këtyre ndryshimeve. Këta faktorë paraqesin sfida ekonomike dhe teknike të pa hasura më parë nga operatorët e rrjetit dhe furnizuesit, por, në të njëjtën kohë, ato u ofrojnë aktorëve të tregut dhe një sërë mundësish të reja.

BDO ofron një gamë të plotë shërbimesh me ekspertë të specializuar në naftë dhe gaz, sektorin e minierave, energjinë e rinovueshme, agrobiznes, dhe shërbime mbështetëse, etj.

Për të përmbushur kërkesat tuaja individuale, ne krijojmë ekipe me specialistë të disiplinave të ndryshme: auditorë, këshilltarë të taksave, juristë, ekonomistë, inxhinierë dhe profesionistë të teknologjisë dhe informacionit.