Termat dhe Kushtet e faqes së internetit

BDO Kosova sh.p.k., është firmë anëtare e BDO International, një kompani e regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar, e cila përfaqëson rrjetin ndërkombëtar të firmave të BDO. BDO është emri i markës për rrjetin BDO dhe për secilin nga anëtarët e firmave të BDO-së.

Të gjitha të drejtat mbi përmbajtjen e paraqitur në këtë faqe interneti janë pronë e BDO Kosova sh.p.k. përveç burime të tjera ku përmenden. Përmbajtja në këtë faqe interneti nuk duhet të kopjohet pa vendosur burimin e informacionit.

Ju keni të drejtë për të parë, printuar, kopjuar dhe përkohësisht shkarkuar përmbajtjen nga kjo faqe interneti në rastet kur qëllimi për të cilin keni nevojë dhe përdorimi i përmbajtjes së kësaj faqe interneti është vetëm për qëllime personale dhe informative.