• Njerëzit dhe vlerat

Njerëzit dhe vlerat

Shërbime të jashtëzakonshme për klientët fillojnë me njerëz të jashtëzakonshëm të angazhuar për përpjekjet e jashtëzakonshme. Në BDO, ne besojmë se për biznesin tonë, në thelbin e tij, nuk ka të bëjë vetëm për fitimin e klientëve apo për llogaritjen e dollarëve. Kjo është për të ndihmuar njerëzit. Është në lidhje me krijimin e një kulture më të mirë për të punësuarit tanë, brenda dhe jashtë zyrës. Është për të dhënë vlerë në komunitetet tona, dhe të bëjmë pjesën tonë për të ruajtur mjedisin.

Në këtë faqe ju do të gjeni informacion mbi Qëllimin tonë kryesor, Vlerat tona themelore, iniciativat e ndikimeve sociale, përkushtimin ndaj diversitetit, dhe më shumë. Me pak fjalë, ju do të mësoni në lidhje me atë se kush jemi ne, dhe parimet që na shtyjnë ne të jemi të jashtëzakonshëm çdo ditë.