• Taksa

PSE KONSULENCË TAKSASH NGA BDO?

BDO ju shërben klientëve në të gjithë vendin dhe në mbarë botën në një mjedis gjithnjë e më kompleks të sistemit të taksave.
 

Konsulentët tanë të taksave me një përvojën e gjerë dhe njohuri specifike mbi industritë ju ofrojnë klientëve njohuritë dhe zhvillimet më të fundit që ata kanë nevojë për të qenë në pajtueshmëri me kërkesat rregullatore dhepër të rritur vlerën e bizensit të tyre, kudo që ata janë prezent.