This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Industritë

ENERGJIA DHE BURIMET NATYRORE

ENERGJIA DHE BURIMET NATYRORE

I gjithë sektori energjitik në Kosovë është duke pësuar ndryshime të mëdha. Decentralizimi i prodhimit, rritja e pjesës së tregut të energjisë së rinovueshme, presioni i kostove të larta, liberalizimi i tregut dhe objektivat ambicioze të...

FONDACIONET DHE ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE

FONDACIONET DHE ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE

Në të gjitha llojet e organizatave jo-fitimprurëse, edhe pse parimet themelore të veprimtarisë mbeten të njëjta, ka ende çështje të financimit dhe efikasitetit të cilat mund të cënojnë vazhdimësinë e tyre. BDO mund të ofrojë zgjidhje që trajtojnë shqetësime në fushat kyçe dhe ndihmojnë organizatën të bëhet aktive në çështjet e menaxhimit dhe në marrëdhëniet me përfituesit.

PASURITE E PATUNDSHME DHE NDERTIMI

PASURITE E PATUNDSHME DHE NDERTIMI

Ne punojmë ngushtë me klientët për të gjetur zgjidhje për çështjet e industrisë, duke përdorur ekspertizën tonë në çdo fushë nga auditimi dhe këshillat për biznesin deri tek taksat mbi fitimet, kapitali dhe kontabilitetin e kostos, për të ndihmuar...

SEKTORI I SHITJES ME PAKICË DHE PRODUKTEVE TË KONSUMIT

SEKTORI I SHITJES ME PAKICË DHE PRODUKTEVE TË KONSUMIT

Praktika e BDO në sektorin e konsumit i kupton faktorët që kanë riformuar industrinë e shitjes me pakicë. Përmes shërbimeve të auditimit, taksave, dhe konsulencës, BDO ju shërben një shumëllojshmërie biznesesh në...

HOTELERIA, KAZINOTË E LOJRAT E FATIT DHE ARGËTIMI

HOTELERIA, KAZINOTË E LOJRAT E FATIT DHE ARGËTIMI

Nxitur nga përmirësimi i trendeve ekonomike dhe sjellja e re e konsumatorit, ndryshime të shumta janë duke bërë presion mbi industrinë e lojrave të fatit, hotelerisë dhe argëtimit. Për kazinote, numri i bashkimeve është rritur duke u zgjeruar...

SEKTORI PUBLIK

SEKTORI PUBLIK

Praktika e Sektorit Publik të BDO-së ju shërben një numri të madh klientësh në të gjithë nivelet e qeverisjes. Përveç klientët tanë të qeverisë qendrore dhe lokale, ne gjithashtu i shërbejmë një numri të madh të strukturave, shoqatave dhe...

SHËRBIME FINANCIARE

SHËRBIME FINANCIARE

Praktika e BDO-së në industrinë financiare bazohet në përvojën e thellë që ajo ka në këtë industri duke ndihmuar klientët në nje mjedis dinamik dhe konkurrues. Profesionistët tanë ofrojnë shërbime auditimi, taksa dhe konsulenca financiare per...

PRODHIMI

PRODHIMI

BDO kupton sfidat dhe ofron shërbime të integruara, të përshtatura posaçërisht për të përmbushur nevojat e klientëve tanë. Nga çështjet e taksave tek due diligence për të blerë një kompani, ne mund t’ju...

TEKNOLOGJIA, MEDIA DHE TELEKOMUNIKACIONI

TEKNOLOGJIA, MEDIA DHE TELEKOMUNIKACIONI

Inovacioni është elementi kryesor për të patur sukses në industrinë e informacionit dhe teknologjisë. Në një ambient me rregulla dhe modele të biznesit në ndryshim të vazhdueshëm, praktikat e shëndosha fiskale dhe qasje në kapital janë më të...