This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • FONDACIONET DHE ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE

FONDACIONET DHE ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE

Në të gjitha llojet e organizatave jo-fitimprurëse, edhe pse parimet themelore të veprimtarisë mbeten të njëjta, ka ende çështje të financimit dhe efikasitetit të cilat mund të cënojnë vazhdimësinë e tyre. BDO mund të ofrojë zgjidhje që trajtojnë shqetësime në fushat kyçe dhe ndihmojnë organizatën të bëhet aktive në çështjet e menaxhimit dhe në marrëdhëniet me përfituesit.

Ekspertët tanë u ofrojnë shërbime:

  • Institucioneve të ndihmës sociale dhe mirëqënies
  • Institucioneve fetare
  • Institucioneve kulturore
  • Institucioneve kërkimore për arsimin dhe shkencat
  • Shoqatave profesionale, etj.

Ekipi ynë i përbërë nga ekspertë në fushën e auditimit, konsulencës të taksave dhe konsulencës menaxheriale mund t’ju ndihmojë me të gjitha çështjet financiare dhe tatimore, si dhe me pyetjet tuaja mbi çështjet e kontabilitetit, strukturës dhe menaxhimit të organizatës.