This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Menaxhimi i Aseteve

Reformat financiare dhe legjislacioni kompleks kanë ndryshuar mënyrën se si kompanitë e shërbimeve financiare bëjnë biznes. Më parë praktikat e parregulluara janë tashmë nën vëzhgimin e organeve shtetërore. Profesionistët e BDO-së për Menaxhimin e Aseteve i kuptojnë implikimet e këtyre deklarimeve dhe rregulloreve në rritje, duke ndihmuar klientët për të menaxhuar këto situata gjithnjë e më komplekse.